utolsó frissítés: 2024-07-15

Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletében (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.
 
Az Adatkezelő adatai, elérhetősége
A weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Adatkezelő): Zsohár Kertészet – Zsohár Csaba e.v.
Elérhetőségeink:
Postai címünk: 9938 Nagyrákos, Belsőszer 097/33.
E-mail címünk: info@zsohar.hu
Telefonszámunk: +3694548088


Az adatkezelés alapelvei

Elkötelezettek vagyunk a weboldalt felkereső látogatóink, a webáruházban regisztrált vásárlóink és minden érintett személyes adatainak védelmében egyaránt, kiemelten fontosnak tartjuk információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását.
A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.
Amennyiben olyan kérdése merül fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk fenti elérhetőségeinken! Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban válaszoljunk Önnek, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk annak megválaszolását.
Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (e-mailben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük azt. Ha az azonosítás nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg írásban jelezze.
 

Alkalmazott jogszabályok

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük:

Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek

Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, kérjük jelezze Nekünk fenti elérhetőségeinken.
Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:
 
Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +3613911400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

Személyes adatainak védelme érdekében bírósághoz is fordulhat, amely esetben a bíróság soron kívül jár el. Keresetét az Ön döntése alapján a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróságnál nyújthatja be, amelyről további információkat a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon találhat.
 

A weboldalon kezelt adatok

Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez. Webáruházunk ugyanakkor regisztrációt és bejelentkezést követően vehető igénybe.
A weboldal meglátogatásával, használatával összefüggésben az alábbiakban felsorolt adatokat kezeljük a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és ideig, továbbá az adatkezeléshez fűződő jogai érvényesítését a következők szerint biztosítjuk:
 

Sütik (cookie) kezelése

Mi a süti?
A süti (cookie) a weboldalunk megnyitása és használata során az Ön által erre, az internet elérésére használt készülékén (számítógép, okostelefon) elhelyezett szöveges fájl, amely jellemzően a webszerver és az Ön készüléke közötti kapcsolatra vagy a weboldal működésére vonatkozó információkat tartalmaz (például úgynevezett munkamenet vagy session azonosítót, amely egy betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorozat; a weboldal Ön által történő megnyitásának, felkeresésének időpontját, stb.), s amelynek tartalmát alkalmanként – amíg Ön a weboldalunkat böngészi vagy amikor később újból meglátogatja – a webszerver visszaolvassa onnan.
A süti tartalmának segítségével képes a weboldal (szerver) a felhasználói élményt javítani, illetve a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat megvalósítani. Amikor például a webáruházban vásárol, általában ilyen sütik alkalmazásával képes a webáruház megkülönböztetni egymástól és kezelni a folyamatban lévő vásárlásokat (pl.: a kosár aktuális tartalmát). Ha vásárlás közben esetleg megszakad az internetkapcsolata, a weboldal a korábban letárolt süti alapján tudja azt, hogy milyen terméket tett be a kosarába, melyik terméket kereste, s amennyiben helyreállt a kapcsolat, folytatni tudja a vásárlást ott, ahol éppen abbahagyta.

Az adatkezelés célja
A weboldalunkra látogatók, illetve regisztrált felhasználóink munkameneteinek azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

A kezelt adatok köre
A weboldalunkon alkalmazott sütik a weboldal működését támogató, úgynevezett funkcionális sütik, amelyek a weboldal felkeresésének időpontját, a munkamenet azonosítót és a munkamenetre vonatkozó egyéb, a weboldal programkódja által értelmezhető információkat (szám- és karaktersorok) tartalmaznak, viszont a weboldalt meglátogató személy beazonosítására nem alkalmas.
A funkcionális sütikben tárolt információkat nem továbbítjuk harmadik fél számára.

Az adatkezelés időtartama
A weboldalunkon alkalmazott egyik süti (PHPSESSID), úgynevezett munkamenet süti érvényessége lejár, amikor elhagyja, bezárja weboldalunk. A másik, a sütik kezelésére vonatkozó Ön által jóváhagyott beállításokat rögzítő funkcionális süti (EuCookieInfo) érvényessége 1 hónap. A webáruházba történő belépést követően a vásárlás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében alkalmazott többi funkcionális süti érvényessége változó, a néhány perces időtartamtól akár 1 évig is terjedhet, ugyanakkor a hosszabb időre érvényes sütik tartalmához webáruházunk kizárólag akkor férhet hozzá, ha Ön újra felkeresi webáruházunkat ugyanarról a készülékről és ezeket a sütiket időközben nem törölte le arról.

Jogérvényesítés
A legtöbb internet böngészőprogram automatikusan engedélyezi a sütik használatát. Ön viszont ezt a beállítást bármikor megváltoztathatja, tilthatja és törölheti is a sütiket. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti.
A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngészőprogramoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.
További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Chrome, Mozilla Firefox, Edge.
 

Weboldalon megjelenített kép- és videófelvételek

Weboldalunkon rendszeresen beszámolunk a cégünket, termékeinket, illetve szolgáltatásainkat érintő aktuális hírekről és eseményekről, akciókról, amelyek kapcsán alkalmanként kép- és videófelvételeket is megjelentetünk.
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a weboldalunkon megjelentetett kép- és videófelvételek tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit, s azok jogszerű felhasználására engedéllyel, felhatalmazással rendelkezzünk minden esetben.

Az adatkezelés célja
A weboldal látogatóinak tájékoztatása.
Az adatkezelés jogalapja
Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.
A kezelt adatok köre
A felvételeken szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása.
Az adatkezelés időtartama
Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom weboldalunkról történő törléséig.
Jogérvényesítés
Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken. Adatai törlését is kérheti, s kérésére azokat a felvételeket, amelyeken beazonosítható, felismerhető, weboldalunkról eltávolítjuk.
Kik ismerhetik meg az adatokat?
A weboldalunkon nyilvánosságra hozott információkat bárki megismerheti, megtekintheti, aki meglátogatja az oldalt.
 

Regisztráció, illetve a megrendelés teljesítése során kezelt személyes adatok

Weboldalunkon regisztrációt követően lehetősége van megrendelést leadni. A regisztráció önkéntes és megrendelési kötelezettséget nem von maga után. Vásárlóink kizárólag jogi személyek (cégek, vállalkozások, viszonteladók), ugyanakkor a céges kapcsolattartói adatok is tartalmazhatnak olyan, a természetes személy azonosítására alkalmas információkat (pl.: e-mail cím előtagjában a név), amelyek személyes adatnak minősülnek, emiatt az adatkezelés biztonságáról és jogszerűségéről ezek esetében szintén gondoskodunk.

Az adatkezelés célja
A weboldalon nyújtott szolgáltatások biztosítása, vásárlói kapcsolattartás, valamint jogszabályi kötelezettségeink teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja
Önkéntes hozzájáruláson alapul a regisztráció során megadott adatok kezelése az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.
Megrendelést leadó regisztrált vásárlóink esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve a GDPR 6. cikk 1. b) pontjában előírtak alapján szerződésen, valamint az alábbi hatályos jogszabályi előírásokon alapul az adatkezelés:
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
A kezelt adatok köre
A regisztrált megrendelő (vásárló), illetve felhasználó beazonosításához, a megrendelés teljesítéséhez szükséges, alábbi adatok:
 • cég neve,
 • székhelye, számlázási címe,
 • elektronikus számlázáshoz használt e-mail címe,
 • szállítási cím,
 • kapcsolattartó neve,
 • kapcsolattartó e-mail címe,
 • kapcsolattartó telefonszáma,
 
Az adatkezelés időtartama
A regisztrált felhasználó adatait hozzájárulása visszavonásáig (törlés kérése) kezeljük.
A megrendelés teljesítéséhez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.: számlák) megőrzési ideje a számviteli törvény előírásai szerint az adóügyi önellenőrzés biztosíthatósága érdekében legfeljebb 8 év. Ennek elteltével töröljük az adatokat, illetve leselejtezzük, megsemmisítjük a bizonylatokat.
Jogérvényesítés
Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken Tőlünk.
Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.
Regisztrált adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).
Az adatok továbbítása:
A megrendelésekhez kapcsolódó pénzügyi bizonylatokat (számlák) a könyvelést végző szerződéses számviteli szolgáltató partnerünk (IL-conto 2009 Kft.- székhelye: 9970 Szentgotthárd, Tompa M. utca 8.; adószáma: 14748996-1-18) felé továbbítjuk. Emellett a pénzügyi bizonylatok (számlák) tartalmát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából kötelesek vagyunk továbbítani.
Kik ismerhetik meg az adatokat?
Az Ön által megadott adatok megismerésére munkatársaink, a pénzügyi bizonylatok, számlák tartalmának megismerésére szerződéses adatfeldolgozó partnerünk (IL-conto 2009 Kft.), valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai jogosultak.
 

Hírlevél feliratkozás

Regisztrált felhasználóinknak a regisztráció alkalmával lehetősége van hírlevél küldő szolgáltatásunkra feliratkozni, s ezen keresztül értesülni aktuális híreinkről, akcióinkról. A hírlevélről bármikor, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhat e szándékát jelezve nekünk.

Az adatkezelés célja
Hírlevélre feliratkozók tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja
Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre
 • név,
 • e-mail cím.
 
Kik ismerhetik meg az adatokat?
A hírlevél feliratkozás során megadott adatai megismerésére a hírlevél küldéssel megbízott munkatársaink jogosultak.
Az adatkezelés időtartama
Adatait önkéntes hozzájárulása visszavonásáig kezeljük. Ha kezdeményezi leiratkozását a hírlevelünkről, adatai a hírlevél küldésre használt adatbázisunkból haladéktalanul törlésre kerülnek.
Jogérvényesítés
Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken Tőlünk.
Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azt.
Bármikor kezdeményezheti a hírlevélről történő leiratkozását és adatai törlését. Kérésére adatai a hírlevél küldő rendszerből automatikusan törlésre kerülnek, ezáltal biztosítjuk személyes adatai törléséhez, elfeledtetéséhez fűződő jogait.
 

Érdeklődés, kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

Weboldalunkon megtalálható elérhetőségeink bármelyikén felveheti Velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra, illetve ajánlatkérés esetén annak teljesítésére használjuk, azokat nem továbbítjuk harmadik felek számára.
Az adatkezelés célja
Az érdeklődők tájékoztatása, az ajánlatkérés teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja
Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.
A kezelt adatok köre
A kapcsolatfelvétel kezdeményezése esetén az alábbi adatok közül az Ön által önkéntesen megadottakat kezeljük:
 • név,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • cím (szállítási cím).
Az adatkezelés időtartama
Személyes adatait a kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kezeljük.
A szükséges tájékoztatás megadását követően nem őrizzük tovább, kivéve, ha az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában (pl.: ajánlatkérés teljesítése) jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük.
Jogérvényesítés
Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.
Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.
Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).
Kik ismerhetik meg az adatokat?
Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag munkatársaink jogosultak.
 

Az adatkezelés biztonsága

Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés (megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. Az informatikai rendszereinkben kezelt adatokhoz a hozzáférést jogosultsági rendszer alkalmazásával, kizárólag munkatársaink számára engedélyezzük.
Fentiekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.
 

Az adatok továbbítása

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól, ha az adatok továbbítását jogszabály előírja kötelezően számunkra, így például egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk.
 

Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt személyes adatait is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további kezelését felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.
A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető mindig itt, a weboldalon nyilvánosan közzé téve.